Kontakt.

Trg riječkih olimpijaca 1a
51000 Rijeka
telefon:+385 051/424-791
fax:+385 051/424-791
e-mail: rk-zamet@rk-zamet.hr
OIB: 08324171071
IBAN: HR8424020061100134589 Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Kupite ulaznice za utakmice

Službeni logotip:preuzmi
Službeni natpis tamna podloga:preuzmi
Službeni natpis svijetla podloga:preuzmi